Hoe leefstijlverandering soms een haast onmogelijke opgave lijkt

De implementatie van therapeutische veranderingen in leefstijl vereist een aanzienlijke hoeveelheid werk en energie van cliënten met psychosomatische klachten. Ze dienen te begrijpen dat bepaalde leefstijlkeuzes op lange termijn een negatief effect hebben en dienen voldoende inzicht te hebben in hun (pijn)klachten en hun gezondheidstoestand.

Aan pijn gerelateerde angst: Exposure in Vivo

Binnen de wetenschap en de zorg wordt het vreesvermijdingsmodel veelvuldig gebruikt als verklaring voor chronische pijn. Het model gaat er vanuit dat wanneer de ervaren pijn als bedreigend wordt geïnterpreteerd het individu de neiging heeft om bepaalde bewegingen te vermijden.