Expertisecentrum voor complexe en langdurige pijnklachten

Het Rughuis is een ambulante SGGZ-instelling

Wij zijn gespecialiseerd in de gedragsmatige behandeling van complexe langdurige pijnklachten.

Wij bieden uw patiënten perspectief op een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven door te kijken naar alle aspecten die een rol spelen bij en van invloed zijn op de pijn.

Onze kernpunten

Begrensd traject
van 17 weken

Interdisciplinair
behandelteam

Blended
van aard

Duurzame
resultaten

Terugval
preventie

Herstelgericht

De herstelgerichte aanpak van Het Rughuis steunt volledig op de gedragstherapeutische principes.
Het interdisciplinaire behandelteam focust zich op de wisselwerking tussen lichaam en geest, leefstijl,
duurzaam herstel en functioneren in de samenleving.

Het team werkt samen met cliënt aan behandeldoelen die zijn afgestemd op de ernst van de problematiek, mentale en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeft en van de cliënt.

Communicatie

Als verwijzer informeren wij u graag over de voortgang van uw patiënt.

  • U ontvangt een intake rapport met de diagnose en de behandeldoelen.
  • U ontvangt tussentijds een evaluatierapport met daarin de vorderingen en de resterende doelen.
  • Aan het einde van het traject ontvangt u een evaluatierapport met daarin de definitieve bevindingen en resultaten.
  • Het komt regelmatig voor dat het behandelteam behoefte heeft aan contact. Zij zullen dan zelf het initiatief nemen en met u overleggen.

Aan het einde van het traject ontvangt u een evaluatierapport met daarin de definitieve bevindingen en resultaten.

Vanzelfsprekend worden persoonlijke en medische gegevens volgens de geldende ethiek en wetgeving verwerkt, gearchiveerd en verzonden. Onze patiënt wordt altijd vooraf om toestemming gevraagd (informed consent) en geeft zelf vooraf goedkeuring aan alle rapportages.

Lees onafhankelijke waarderingen van cliënten

Op Zorgkaart Nederland waarderen cliënten Het Rughuis anoniem en onafhankelijk. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.