Verwijzen naar Het Rughuis

Verwijs in vertrouwen via ZorgDomein. Zo zorgt u voor een complete verwijzing voor de specialistische GGZ. Maakt u geen gebruik van ZorgDomein, vul dan het verwijsformulier op de website in.

U kunt verwijzen naar Het Rughuis via het volgende zorgpad:

  • Geestelijke gezondheidszorg → Somatoforme klachten → vink aan “Specialistische GGZ”.

Diagnose

Het Rughuis hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Er is sprake van een gerichte verwijzing voor SGGZ bij een vermoeden van een DSM-V stoornis
  • Diagnostisch onderzoek door Het Rughuis leidt tot de conclusie dat behandeling in een gespecialiseerde interdisciplinaire setting noodzakelijk is
  • De zorgvraag zwaarte is complex
  • Er is mogelijk sprake van interferende comorbiditeit

Exclusie

  • Leeftijd jonger dan 18 jaar
  • Moeite met de Nederlandse taal
  • Actuele alcohol- of middelenafhankelijkheid

Lees onafhankelijke waarderingen van cliënten

Op Zorgkaart Nederland waarderen cliënten Het Rughuis anoniem en onafhankelijk. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.